Nærum - 1580 Rygge - Tlf: 69 01 30 00 - Fax: 69 01 30 99
Nærum AS    Virksomhet    Historikk    Kontakt oss     

Virksomheten

Her har det vært allsidig gårdsdrift opp gjennom årene.

• Eiendomsselskap
• Hvete- kløverfrø-produksjon

Husdyrproduksjon, kornproduksjon, skogbruk og bierverv, intensiv planteproduksjon, og flere virksomheter knyttet til gården alt etter den rådende landbrukspolitikk
som til enhver tid har blitt ført.

Eiendomsselskap • Hvete- kløverfrø-produksjon
           ©2004 - Braathe-Gruppen