Nærum - 1580 Rygge - Tlf: 69 01 30 00 - Fax: 69 01 30 99
Nærum AS    Virksomhet    Historikk    Kontakt oss     

Gårdens historie - Nærum AS

Nærum, nordre, gnr 23, bnr 1 er første gang nevnt som egen fullgård under kong Magnus Lagabøter i 1328.
Gården har vært i vår slekt fra 1767, og eies i dag av 8 og
9. generasjon. 6 av de tidligere 8 leddene har vært døtre, hvilket var ganske uvanlig etter tidligere odelslov.

Gården er på 275 da dyrket jord og ca 250 da skog og utmark og eget vanningsbasseng på ca 10.000 m3 med tilførsel fra Vansjø.1 2 3 4 5 - neste >>

Eiendomsselskap • Hvete- kløverfrø-produksjon
           ©2004 - Braathe-Gruppen